Rynkeby Foods A/S

Vestergade 30
DK-5750 Ringe
Tlf. +45 63 62 32 00
Fax. +63 62 32 01
e-mail: info@rynkeby.dk

Org. nr.
DK-19982912

Adm. dir.
Mark Hemmingsen

Ansvarlig for nettside og tilstedeværelse på sosiale medier, herunder Instagram, Facebook, Youtube og TikTok
Kathrine Bjerrum
Rynkeby Foods A/S
Vestergade 30
DK-5750 Ringe