PERSONVERNERKLÆRING

Status April 2024

Rynkeby Foods A/S (heretter kalt «Rynkeby Foods») drifter nettstedet (heretter kalt «nettstedet») «www.bramhults.no» samt mobilapplikasjoner i forbindelse med ekstern tilstedeværelse på nett, for eksempel profiler på sosiale medier (heretter sammen kalt «nettilbud»). Nedenfor informerer vi om innsamling av personopplysninger ved bruk av dette nettstedet. Personopplysninger er alle opplysninger som kan relateres til deg personlig, f.eks. navn, adresse, e-postadresse eller brukeradferd.

Ansvarlig enhet i henhold til art. 4 nr. 7 i personvernforordningen (GDPR) er

Rynkeby Foods A/S
Vestergade 30
DK-5750 Ringe

info@rynkeby.dk

Alle forespørsler om informasjon, korrigering og sletting, innvendinger eller tilbaketrekking av samtykke, påberopelse av retten til begrenset behandling eller overføring av opplysninger samt kommentarer eller spørsmål fra brukeren angående personvern, skal sendes til denne adressen.

Opplysningene dine vil bli samlet inn, behandlet og brukt i samsvar med bestemmelsene i personvernlovgivningen, herunder spesielt personvernforordningen (GDPR) og i henhold til nasjonale lover, hvis aktuelt.

Behandlingen av personopplysninger utføres på følgende juridisk grunnlag fra GDPR.  Hvis mer spesifikke juridiske grunnlag er relevante i enkelttilfeller, vil vi informere om disse i personvernerklæringen.

•              hvis den registrerte har samtykket til behandling av personopplysninger til ett eller flere bestemte formål – samtykke (art. 6, para. 1, s. 1, pkt. a) i GDPR)

•              hvis behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å implementere tiltak før avtaleinngåelse – utførelse av avtalen og henvendelser før avtaleinngåelse (art. 6, para. 1, s. 1, pkt. b) i DSGVO)

•              hvis behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse vi er underlagt – juridisk forpliktelse (art. 6, para. 1, s. 1, pkt. c) i GDPR)

•              hvis behandlingen er nødvendig for å beskytte våre legitime interesser eller de legitime interessene til en tredjepart, og dette ikke settes til side av den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter som krever beskyttelse av personopplysninger – legitime interesser (art. 6, para. 1, s. 1, pkt. f) i GDPR) 

1. Innsamling av personopplysninger til informasjonsformål

(1) Hvis du kun bruker nettstedet til informasjonsformål, altså hvis du ikke logger inn for å bruke nettstedet, registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi ikke inn noen personopplysninger, med unntak av opplysningene som nettleseren din overfører for å gi deg mulighet til å besøke nettstedet. Disse opplysningene er

·         IP-adresse

·         dato og klokkeslett for forespørselen

·         tidssonedifferanse fra Greenwich Mean Time (GMT)

·         forespørselens innhold (spesifikk side)

·         Status for antall besøk / HTTP-statuskode

·         datamengde overført i hvert tilfelle

·         nettstedet som forespørselen har opphav fra

·         nettleser

·         operativsystem og dets grensesnitt

·         nettleserprogramvarens språk og versjon

(2) I tillegg kan det bli lagret informasjonskapsler på datamaskinen din når du bruker nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din og tilordnes til nettleseren du bruker. Gjennom disse informasjonskapslene sendes det informasjon til nettstedet som plasserer informasjonskapselen (i dette tilfellet oss). En informasjonskapsel inneholder vanligvis navnet på domenet informasjonskapselen kommer fra, informasjonskapselens «levetid», og en verdi, vanligvis et tilfeldig generert og unikt nummer. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. De brukes til å gjøre nettilbudet med brukervennlig og effektivt. Vi bruker kun informasjonskapsler i samsvar med lovverket. Dette betyr at vi alltid innhenter samtykke som kan trekkes tilbake, med mindre dette ikke kreves ved lov. Dette gjelder spesielt dersom lagring og lesing av informasjon, inkludert informasjonskapsler, er helt nødvendig for å tilgjengeliggjøre nettilbudet vårt.

Vi behandler personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler på ulike juridiske grunnlag. Hvis samtykke er innhentet, utgjør dette samtykket det juridiske grunnlaget. Hvis det ikke er gitt samtykke, og informasjonskapslene er nødvendige, blir opplysningene som behandles ved hjelp av disse informasjonskapslene, behandlet på grunnlag av våre legitime interesser (f.eks. til drift av nettilbudet og forbedring av brukervennligheten) eller, hvis dette gjøres i sammenheng med oppfyllelse av avtalemessige forpliktelser, for å oppfylle våre avtalemessige forpliktelser. Vi forklarer formålene for informasjonskapslene vi behandler, i denne personvernerklæringen eller i kontekst av våre samtykke- og behandlingsprosesser.

For å administrere informasjonskapslene og ditt samtykke til dette bruker vi en løsning fra Papoo Software & Media GmbH. Som en del av behandlingen av bestillinger sender vi derfor personopplysninger (samtykkeopplysninger) til Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Tyskland, som behandler. Med samtykkeopplysninger mener vi følgende opplysninger: dato og klokkeslett for besøket eller samtykke/avslag samt enhetsinformasjon. Behandling av opplysningene utføres til det formål å overholde juridiske forpliktelser (forpliktelser til å fremlegge dokumentasjon i samsvar med art. 7, para. 1 i GDPR) og tilhørende dokumentasjon om samtykker, og dermed på grunnlag av art. 6, para. 1, pkt. c i GDPR. Lokal lagring benyttes til lagring av opplysningene. Samtykkeopplysningene blir lagret i 3 år. Opplysningene lagres i EU. Du finner mer informasjon om opplysningene som samles inn samt kontaktinformasjon under https://www.ccm19.de/datenschutzerklaerung. Du finner mer informasjon om informasjonskapslene som brukes og muligheten til å samtykke til bruk av informasjonskapsler, i samtykkeinnstillingene. Der kan du også trekke tilbake samtykket ditt.

2. Innsamling av personopplysninger til persontilpasset bruk

(1) I tillegg til bruk av nettstedet kun til informasjonformål, tilbyr vi ulike tjenester du kan benytte hvis du er interessert. For å gjøre dette må du vanligvis oppgi flere personopplysninger, som vi vil bruke til å levere den aktuelle tjenesten. Hvis det er nødvendig å oppgi flere opplysninger, vil du bli varslet om dette. Vi vil kun samle inn, behandle og bruke personopplysninger som er nødvendige for at du skal kunne bruke nettstedet og/eller oppfylle dine forpliktelser i en avtale du har inngått med oss, eller opplysninger du har oppgitt selv. Dette gjelder spesielt følgende beholdnings- og bruksopplysninger som kan sendes inn via skjemaer på nettstedet vårt:

·         firma

·         navn (bestående av tittel, fornavn, etternavn og kjønn)

·         adresse

·         telefonnummer

·         faksnummer

·         e-postadresse

·         fødselsdato

·         brukerens registrerings- og innloggingsopplysninger

·         brukerens bankopplysninger

·         omsetningsavgifts-ID-nummer (valgfritt)

(2) Vi vil ved behov bruke beholdnings- og bruksopplysninger til å etablere, utforme, endre eller avslutte et avtaleforhold til deg, for å oppfylle våre avtalemessige forpliktelser, logge brukeren på nettstedet og kontakte deg hvis du ber om det, hvis det er nødvendig i henhold til innholdet i avtalen eller hvis det er tillatt ved lov.

Personopplysningene lagres og behandles i EU, med unntak av opplysninger som er samlet inn av tredjepartsleverandørene oppgitt nedenfor.

3. Sletting av opplysningene

Med mindre annet er oppgitt i denne personvernerklæringen, eller ved databehandling via kontaktskjemaet på nettstedet, vil vi kun lagre opplysningene dine så lenge vi har bruk for dem, f.eks. for å behandle en forespørsel du har sendt oss. Personopplysningene dine vil derfor bli slettet når forespørselen din er ferdig behandlet, med mindre annet er avtalt. Beholdningsopplysninger slettes ved utløpet av kalenderåret to år etter at avtaleforholdet er avsluttet, med mindre lengre lagring er nødvendig og tillatt ved lov.

4. Anonym statistisk analyse av brukeropplysninger

Vi har rett til å opprette brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer, til formålene reklame eller markedsundersøkelse, eller til behovsbasert utforming av nettstedet, med mindre du motsetter deg dette. Særlig analyserer vi bruksopplysningene anonymt til statistiske formål, for å utforme nettstedet i henhold til dine behov. Du kan motsette deg denne bruken av personopplysningene dine ved å varsle oss.

5. Bruk av Google Analytics

(1) Vi bruker Google Analytics til å måle og analysere din bruk av nettstedet, på grunnlag av et anonymisert brukeridentifikasjonsnummer. Brukeridentifikasjonsnummeret brukes til å tilordne analyseinformasjon til en terminalenhet for å identifisere hvilket innhold brukerne av terminalen har åpnet i én eller flere bruksprosesser, hvilke søkeord de har brukt, hvorvidt brukerne har åpnet innholdet på nytt, hvorvidt de har samhandlet med nettstedets nettilbud, og når og hvor lenge de har gjort dette. Denne analysen gjøres uten unike opplysninger som navn eller e-postadresser. Anonymiserte brukerprofiler opprettes med informasjonen fra bruk av ulike enheter der informasjonskapsler kan benyttes. Google Analytics vil ikke registrere eller lagre individuelle IP-adresser for brukere fra EU. Google Analytics vil imidlertid levere omtrentlige geografiske stedsdata avledet fra IP-adressens struktur. For brukere i EU vil IP-adresseopplysningene kun brukes til å avlede slike stedsdata før de slettes. Når Google Analytics samler inn opplysninger, blir alle IP-spørringer utført på servere i EU, før trafikken rutes til Analytics-servere utenfor EU for behandling.

(2) Tjenesteleverandøren for Google Analytics er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/). Du finner personvernerklæringen under https://policies.google.com/privacy. Vi har inngått en databehandlingsavtale med Google Ireland Limited, og du kan se innholdet i denne avtalen her: https://business.safety.google/adsprocessorterms. Grunnlaget for overføring til tredjeland er EU-US Data Privacy Framework (DPF) og standard avtalevilkår (https://business.safety.google/adsprocessorterms). Du kan motsette deg denne bruken av personopplysningene dine som følger: Plugin for tilbakeholdelse av samtykke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de;  Innstillinger for visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated. For mer informasjon om Google Analytics, behandlingstyper og hvilke opplysninger som behandles, se https://privacy.google.com/businesses/adsservices.

6. Google Consent Mode

Vi benytter Google Consent Mode på vårt nettsted, en funksjon som leveres av Google, og som gjør at vi kan sørge for overensstemmelse med databeskyttelsesforskrifter og regler om cookie-samtykke. Google Consent Mode gjør det mulig for oss å ta hensyn til dine samtykkeinnstillinger, spesielt i sammenheng med bruk av Googles tjenester, som Google Analytics og Google Ads.

Google Consent Mode fungerer slik at det samler inn informasjon om du har samtykket til bruk av cookies og andre sporingsteknologier på vårt nettsted. Basert på denne informasjonen vil Google Analytics samle inn og sende data fra din nåværende økt, eller ikke.

Dersom du ikke har samtykket til bruk av cookies vil ingen informasjon om din nettaktivitet videreformidles til Google Analytics eller Google Ads.

7. Friendly-Captcha 
Vi benytter tjenesten «Friendly Captcha» på vår nettside (www.friendlycaptcha.com). Denne tjenesten leveres av Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Tyskland.  

Friendly Captcha er en ny type personvernvennlig sikkerhetsløsning som gjør det vanskeligere for automatiserte programmer og skript (såkalte ‘bots’) å bruke nettsiden vår. Til dette formålet har vi integrert en programkode fra Friendly Captcha i nettsiden vår (f.eks. i kontaktskjemaer), slik at den besøkendes sluttenhet kan etablere en forbindelse til Friendly Captchas servere, for å motta en beregningsoppgave fra Friendly Captcha. Den besøkendes sluttenhet løser oppgaven, hvilket krever enkelte systemressurser, og sender deretter resultatet til vår webserver. Serveren vår kontakter Friendly Captcha-serveren via en API og mottar et svar som forteller om oppgaven ble løst korrekt av sluttenheten. Avhengig av resultatet kan vi bruke sikkerhetsregler på forespørsler via nettsiden vår og dermed for eksempel viderebehandle eller avvise dem. Dataene brukes utelukkende til beskyttelse mot spam og bots, som beskrevet over.

Friendly Captcha setter eller leser ikke informasjonskapsler på den besøkendes sluttenhet. IP-adresser lagres kun i hashfunksjon (enveis kryptering), og tillater hverken oss eller Friendly Captcha å slutte noen konklusjoner om enkeltpersoner.

Dersom personlig data lagres, slettes denne etter 30 dager.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse i henhold til Art. 6 (1) lit. f GDPR for å beskytte nettstedet vårt mot misbruk ved tilgang fra bots, det vil si spambeskyttelse og beskyttelse mot angrep (f.eks. masseforespørsler).

Mer informasjon om databeskyttelse ved bruk av Friendly Captcha finnes på https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

8. E-postnyhetsbrev

(1) Hvis du gir separat samtykke til dette, kan vi sende deg informasjon om bruk av nettstedet samt generell kundeinformasjon (e-postnyhetsbrev) på e-post. Samtykket ditt blir registrert, og du har tilgang til innholdet i samtykket samt denne merknaden når som helst. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst, men dette har ikke tilbakevirkende kraft. Du kan spesifikt motsette deg behandling til direktemarkedsføringsformål. Registreringsprosessen registreres på grunnlag av vår legitime interesse av å dokumentere at den er utført på riktig måte. Dersom vi gir en tjenesteleverandør tillatelse til å sende e-poster, gjøres dette på grunnlag av vår legitime interesse av et effektivt og sikkert utsendingssystem.

(2) Før vi sletter dem, lagrer vi e-postadresser som har avsluttet abonnementet i opptil tre år på grunnlag av vår legitime interesse av å kunne dokumentere tidligere gitt samtykke, og utelukkende til det formål å kunne forsvare oss mot et eventuelt krav. Individuelle forespørsler om sletting kan gjøres når som helst, forutsatt at det samtidig bekreftes at samtykke tidligere er gitt. Hvis vi er forpliktet til å holde en permanent oversikt over innvendinger, forbeholder vi oss retten til å lagre e-postadressene i en svarteliste (en såkalt «blokkeringsliste») utelukkende til dette formålet.

9. Integrering av tredjepartstjenester

(1) Vi har integrert YouTube-videoer i nettilbudet vårt. Disse er lagret på www.YouTube.com og kan spilles av direkte fra nettstedet. Videoene er integrert i «utvidet databeskyttelsesmodus». Det vil si at ingen opplysninger om deg som bruker blir sendt til YouTube dersom du ikke spiller av videoene. Det er kun når du spiller av videoene at opplysningene nevnt i avsnitt 2, blir sendt. Vi har ingen påvirkning på denne overføringen av opplysninger. Vi har også integrert innhold fra de følgende tredjepartsleverandørene på nettstedet: Google Maps.

(2) Når du besøker nettstedet vårt, mottar tredjepartsleverandøren informasjon om at du har åpnet den aktuelle undersiden på nettstedet. I tillegg sendes opplysningene beskrevet under 1.(1) i denne erklæringen. Dette skjer uavhengig av om du har en brukerkonto hos denne tredjepartsleverandøren som du bruker til å logge inn. Hvis du er logget inn hos leverandøren av plugin-modulen, blir disse opplysningene tilordnet direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker å bli forbundet med profilen din hos tredjepartsleverandøren, må du logge ut før du trykker på knappen.

(3) Tredjepartsleverandøren lagrer disse opplysningene som brukerprofiler og bruker dem til reklame, markedsundersøkelse og/eller behovsbasert utforming av nettstedet. Slik evaluering utføres spesielt til behovsbasert reklame (også for brukere som ikke er logget inn). Du har rett til å motsette deg opprettelsen av disse brukerprofilene. I slike tilfeller må du kontakte den aktuelle tredjepartsleverandøren for å benytte deg av denne retten.

(4) Ytterligere informasjon om formålet med og omfanget av tredjepartsleverandørenes innsamling av opplysninger og behandling av disse, finnes i tredjepartsleverandørenes personvernerklæringer (se nedenfor). Der finner du også mer informasjon om rettighetene dine i denne sammenhengen samt hvilke innstillinger du kan bruke til å beskytte personvernet ditt.

(5) Adresser til de aktuelle leverandørene og URL-adresser til personvernerklæringene deres:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

10. Underleverandører

Vi bruker underleverandører som en del av behandlingen av personopplysninger, og vi inngår avtaler med disse databehandlerne i samsvar med kravene i art. 28 i GDPR.

De følgende fungerer som underleverandører ved drift av nettstedet:

Deutsche Telekom MMS GmbH

Riesaer Straße 5

01129Dresden

TYSKLAND

https://www.telekom-mms.com/

11. Tilstedeværelse på sosiale medier

Som en del av vår tilstedeværelse på sosiale medier behandler vi opplysninger om brukerne som er aktive der. Personopplysningene kan også bli behandlet utenfor EU. Dette kan medføre risiko for brukerne, fordi det for eksempel kan gjøre det vanskeligere for brukerne å håndheve rettighetene sine. Brukeropplysninger behandles vanligvis på sosiale medier til markedsundersøkelses- og reklameformål. Hvis du vil ha en detaljert beskrivelse av de ulike formene for behandling og mulighetene til å motsette seg denne behandlingen, henviser vi til personvernerklæringene og informasjonen som oppgis av selskapene som drifter de aktuelle mediene.

Forespørsler om informasjon og håndhevelse av den registrertes rettigheter behandles mest effektivt hvis de sendes til de aktuelle leverandørene. Det er kun leverandørene som har tilgang til brukeropplysningene og kan gjennomføre de aktuelle tiltakene og gi informasjon. Hvis du likevel trenger hjelp, kan du kontakte oss.

12. Beskyttelse av personopplysninger

Vi benytter tekniske og organisatoriske tiltak i samsvar med personvernlovgivningen for å beskytte brukernes personopplysninger. Alle våre ansatte som er involvert i behandlingen av personopplysninger, har taushetsplikt og læres opp deretter. Brukerens personopplysninger krypteres med HTTPS når de sendes til nettstedet.

13. De registrertes rettigheter

Brukeren og andre registrerte kan overfor oss påberope seg følgende rettigheter i henhold til GDPR når det gjelder personopplysningene deres, spesielt som beskrevet i art. 15–21 i GDPR:

Henvisning til rett til sletting i henhold til art. 21 i GDPR

Du har rett til når som helst, på grunnlag av din aktuelle situasjon, å motsette deg behandling av personopplysningene dine som utføres på grunnlag av artikkel 6 (1) (e) eller (f) i GDPR. Dette gjelder også profilering på grunnlag av disse bestemmelsene. Hvis personopplysningene dine behandles til direktemarkedsføringsformål, har du rett til når som helst å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine til slike formål. Dette gjelder også profilering i den grad den er relatert til slik direktemarkedsføring.

14. Personvernmyndighet og klagerett

Du har rett til å fremme en klage til en personvernmyndighet, herunder en myndighet i medlemslandet der du har registrert adresse, der du jobber eller der det påståtte bruddet ble begått, hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med GDPR.  Personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss, er

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
Faks: +49 (0) 6131 208-2497
Nettsted: https://www.datenschutz.rlp.de/   
E-post: poststelle@datenschutz.rlp.de  

15. Personvernombud

Du kan kontakte personvernombudet vårt på privacy@eckes-granini.com eller via postadressen vår. Ved sending til postadressen merker du henvendelsen med «Personvernombud».

16. Oppdatering av denne personvernerklæringen

Fra tid til annen er det nødvendig å tilpasse innholdet i denne personvernerklæringen. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre den når som helst. Vi vil legge den ut på samme sted som denne personvernerklæringen.

Dersom vi oppgir adresser og kontaktinformasjon til selskaper og organisasjoner i denne personvernerklæringen, må du være oppmerksom på at disse adressene kan endres og at informasjonen bør sjekkes før du kontakter oss.